King’s Kids

King’s Kids Finland on osa YWAM Finlandin (Youth With A Mission) toimintaa. YWAM on kansainvälinen yhteiskristillinen lähetys- ja koulutusjärjestö, joka toimii yli 180 maassa mottonaan “Tunne Jumala ja tee Hänet tunnetuksi”. Kansainvälisesti King’s Kids -toimintaa on yli 160 maassa laajentuen jatkuvasti.

King’s Kids -toiminta  perustuu vapaaehtoisuuteen.  Yhteiset arvot ja periaatteet ohjaavat vastuukantajien ja kaikkien  mukana olevien työskentelyä. Vaikka King’s Kids -toiminta on Suomessa usein osa jonkin paikallisseurakunnan työtä, niin toiminta on yhteiskristillistä ja myös muihin seurakuntiin kuuluvat lapset, nuoret ja aikuiset ovat tervetulleita ryhmiin.

Sukupolvien, seurakuntien ja kansojen välinen yhteys on King’s Kids -toiminnassa suuri voimavara.  Eri sukupolvet, lapset, nuoret ja aikuiset voivat yhdessä toimien ja myös toisiltaan oppien kasvaa Jumalan tuntemisessa.  Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuus elää todeksi kristillisen opetuksen sisältöjä laittaen omat lahjansa käyttöön.  Nuoria rohkaistaan ja he voivat kasvaa vastuuseen, johtajuuteen ja kansainvälisyyteen sekä tekemään yhteistyötä eri seurakunnista ja  kultuureista tulevien kanssa.

King’s Kids -toiminnan tavoitteet:

  • Innostaa sukupolvia palvelemaan yhdessä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, kaikkialla maailmassa.
  • Varustaa lapsia, nuoria, perheitä ja palvelualttiita johtajia elämään Jumalan valtakuntaa todeksi ja viemään sitä eteenpäin.
  • Tavoittaa ne ihmiset, jotka eivät ole vielä kuulleet evankeliumia.
  • Pitää huolta apua tarvitsevista lapsista, nuorista ja heidän perheistään.

Kings kids kesäkuu 2013 800